Условия за ползване

Добре дошли в www.otkachen.be, уебсайт собственост на Откачен ООД, със седалище: гр. Сливница ул. Васил Априлов 23. ЕИК 202405280 зДДС Номер BG202405280 

ДОСТЪПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИЯ

   Настоящия текст има за цел да поясни общите условия за ползване на www.otkachen.be, включително свободния достъп до информация, както и предлаганите продукти и услуги. Използвайки www.otkachen.be Вие автоматично давате съгласието си с настоящите условия. Откачен ООД си запазва правото да извършва промени или обновяване в настоящите условия, влизайки в сила, веднага след тяхното публично оповестяването в страницата с - "Условия за ползване".

 • Съдържанието на www.otkachen.be се предоставя напълно безплатно на всички свой потребители, дали съгласието си с настоящите условия за ползване;
 • Цялата информация е собственост на Откачен ООД в това число: снимки, техническо описание, дизайн, текстове, които са защитени от действащите закони за авторското право на Република България;
 • Всички продукти, предлагани на сайта са в български лева с включено ДДС;
 • Забранява се репродукцията, копирането, записване или предаване под каквато и да е форма на всяка част от съдържанието без изричното съгласие на Откачен ООД;

    В случай забавяне на доставка, всеки клиент ще бъдете уведомен по електронен път или чрез телефонно обаждане. 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 www.otkachen.be e онлайн магазин, който предлага на потребителите следните услуги:

 • Информация за продуктите в сайта;
 • Продажба и доставка на продуктите;
 • Информация за продуктите, предлагани в сайта;
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА
 •     Избирането на продукти става чрез натискане на бутона „Поръчай“ в страницата на всеки продукт. Поръчването видове и количества от избраните продукти става както в страницата на продуктите, така и в раздел "Количка“. Финализирането на поръчка представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и Откачен ООД. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail или телефон, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице, ако това не се извърши при поръчката, може да бъде изискано впоследствие. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва Откачен ООД със задължението за изпълнение на доставката. Поръчките се приемат всеки ден. След получаване на поръчката от Откачен ООД може да извърши проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Клиентът, поръчал стока от електронния магазин www.otkachen.be, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

 • Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
 • Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
 • Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в уеб страницата www.otkachen.be;
 • Ако не е спазен срока, обявен за доставка;
 • При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

 • Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
 • В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.
УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Поръчки, направени от www.otkachen.be, се заплащат от клиента при получаване чрез пощенски паричен превод ( цената за доставка за определя от избраната куриерска фирма и се заплаща куриера ), или чрез банков превод. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта www.otkachen.be с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения:

 • Потребителите на сайта www.otkachen.be нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Откачен ООД; 
 • Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта www.otkachen.be;
 • Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
 • Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица и законите на Република България;
 • Със запознаването си и съгласяването с тези условия за ползване, клиените декларират, че имат навършени 18 години.